Đà Nẵng siết phòng dịch cao hơn Chỉ thị 16, muốn ra đường cần phải làm gì?

31/07/2021 17:05

Đà Nẵng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ người lao động.

Chiều 31/7, UBND TP Đà Nẵng ban hành công văn về việc thực hiện cấp Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội toàn thành phố.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng thống nhất sử dụng Giấy đi đường theo mẫu chung trên toàn địa bàn thành phố.

Đà Nẵng siết phòng dịch cao hơn Chỉ thị 16, muốn ra đường cần phải làm gì? 1

Đà Nẵng áp dụng mẫu Giấy đi đường chung trên toàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang đóng trên địa bàn thành phố, Giấy đi đường sẽ do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp.

Giấy đi đường của công, nhân viên, người lao động làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, công trình được phép hoạt động do Giám đốc công ty, doanh nghiệp cấp.

Trường hợp người lao động, hộ kinh doanh không có đơn vị sử dụng lao động quản lý sẽ do UBND phường, xã nơi cư trú cấp.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, cam kết về việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Đồng thời, lập kế hoạch hoạt động, bố trí lao động kèm theo danh sách người lao động và cấp Giấy đi đường đúng đối tượng quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

Các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của thành phố do việc cấp Giấy đi đường trái quy định.

Như Báo Giao thông đưa tin, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Trong đó, áp dụng các biện pháp cấm, hạn chế người, phương tiện đi lại và một số hoạt động trong thời gian nhất định, trừ trường hợp được phép theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Bắt đầu thực hiện từ 18 giờ 00 ngày 31/7/2021.

Vĩnh Nhân