Đà Nẵng tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản

17/05/2018 07:05

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt kế hoạch thanh, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn.

Đà nẵng tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản

Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá trước khi xuất bến, cập bến

Theo đó, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá trước khi xuất bến tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang và tại các trạm kiểm soát biên phòng trước khi tàu xuất bến như trạm Thanh Hà, Mân Quang, Công trình đá 15, sông Hàn...; kiểm tra, kiểm soát tàu cá cập bến, lên cá tại cảng cá Thọ Quang; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm pháp luật thủy sản trên các vùng biển (vùng biển ven bờ, vùng lộng) thuộc địa bàn thành phố quản lý. Đồng thời, sẽ thành lập bộ phận thanh tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá, gọi tắt là Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá - Fisheries Control Office.

Sở NN&PTNT Đà Nẵng là cơ quan chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các đơn vị liên quan thành lập văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá. Đồng thời, bố trí Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại âu thuyền cảng cá Thọ Quang để triển khai hoạt động.

Thu Hồng