Đại biểu đề xuất Quốc hội nghiên cứu ban hành Luật Bảo vệ người tốt

22/05/2020 12:01

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) cho rằng, nhiều người muốn giúp đỡ người khác nhưng sợ phiền hà, sợ bị hiểu nhầm.

Đại biểu đề xuất Quốc hội nghiên cứu ban hành Luật Bảo vệ người tốt 1
Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định)

Ngày 22/5, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và điều chỉnh chương trình của năm 2020.

Trong phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) đã đề xuất Quốc hội cần nghiên cứu ban hành đạo luật mới, đó là Luật Bảo vệ người làm việc tốt.

Lý do đưa ra đề xuất này, theo ông do xã hội ngày càng phát triển và quy định pháp luật cũng ngày càng bao quát đến gần hết các hành vi của con người trong đời sống xã hội nên hành vi đạo đức dần bị thu hẹp.

Theo ông Cảnh, nhiều việc chúng ta thấy người ngoài xã hội vô cảm trước những khó khăn, vô cảm trước các nguy hiểm có thể xảy ra với người khác. Một phần ít trong số đó là những người không tốt, còn lại một số người không giúp đỡ người khác là do họ có tâm lý sợ phiền hà, trách nhiệm về tâm lý, sợ bị hiểu nhầm.

Vị đại biểu này nói “họ có thể giúp đỡ người khác không mong được trả ơn, nhưng họ không làm bởi hành động của họ có rủi ro mà chưa được pháp luật bảo vệ, bởi ngoài tự bảo vệ cho bản thân thì họ phải chăm lo cho gia đình. Pháp luật mà chỉ quy định việc tốt là nghĩa vụ thì sẽ bị hạn chế vì từng con người mong muốn làm việc tốt", ông Cảnh nói.

Từ đó, để phát huy hành vi đạo đức trong xã hội, ông Cảnh đề nghị Quốc hội ban hành luật Bảo vệ người làm việc tốt.

Ông Cảnh nói thêm, việc này đưa ra chính là bảo vệ những người làm việc tốt đồng thời, cũng chống lợi dụng làm việc tốt để vi phạm pháp luật.

Phùng Đô