Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau: Đại biểu trẻ nhất 32 tuổi

19/10/2020 18:21

Đại biểu trẻ tuổi nhất tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 32 tuổi và đại biểu lớn tuổi nhất là 65 tuổi.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau: Đại biểu trẻ nhất 32 tuổi 1
Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau thông tin tại cuộc họp báo.

Chiều 19/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức buổi họp báo thông tin Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 26 – 28/10/2020). Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội nhằm tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng thời, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội lần này có tổng số 351 đại biểu (292 đại biểu nam và 59 đại biểu nữ) đại diện cho hơn 48.500 đảng viên của 13 Đoàn đại biểu Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Trong đó, có 45 đại biểu đương nhiên, 306 đại biểu do Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy bầu; đại biểu trẻ tuổi nhất là 32 tuổi và đại biểu lớn tuổi nhất là 65 tuổi.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, chủ đề của Đại hội đại biểu lần thứ XVI là “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững”.

Cũng theo ông Việt, đến nay các văn kiện trình Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, là kết tinh trí tuệ của Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh. Đồng thời, đã có khoảng 750 lượt ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao.

Gia Minh