Đại lý không được bán ngoại tệ cho cá nhân

03/12/2018 07:27

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều...

Đại lý không được bán ngoại tệ cho cá nhân 1

Ảnh minh họa

Dự thảo quy định, các đại lý đổi ngoại tệ chỉ được hoạt động dưới hình thức dùng Đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân và không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ khác (trừ trường hợp quy định riêng); Đại lý đổi ngoại tệ đặt tại khu cách ly ở cửa khẩu quốc tế được bán ngoại tệ tiền mặt thu Đồng Việt Nam cho cá nhân mang hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp theo quy định; Tổ chức kinh tế có thể thỏa thuận với tổ chức tín dụng ủy quyền trong hợp đồng đại lý về việc đặt đại lý đổi ngoại tệ. Bên cạnh đó, Dự thảo bãi bỏ, sửa đổi một số quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân...

C.Sơn