Đại tướng Ngô Xuân Lịch: “Lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy”

22/01/2016 09:43

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc Phòng nhấn mạnh nhiệm vụ quân đội trong tình hình mới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: “Lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy” 1
Đại tướng Ngô Xuân Lịch có bài tham luận tại Đại hội Đảng lần thứ XII. Ảnh TTXVN

Đánh giá nhiệm kỳ vừa qua, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, cho biết, Bộ Quốc phòng luôn giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối; phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành xây dựng lực lượng quân đội vững mạnh trong đó ưu tiên hiện đại hóa.

Cùng với tinh thần sẵn sàng chiến đấu, khắc phục hậu quả chiến tranh, lực lượng Quân đội cũng tham gia phòng chống thiên tai, môi trường, cứu hộ cứu nạn, gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; xây dựng các chương trình quốc gia, cùng cổ thế trận lòng dân vững chắc, kết nối đến vùng sâu, xa, biên giới, hải đảo.

Công tác truyền thông đến nhân dân có chuyển biến tích cực; công nghiệp quốc phòng có bước phát triển mới; quân đội Việt Nam đã làm chủ công nghệ một số vũ khí mới…

“Tất cả những điều đó tạo cơ sở để quân đội tiếp tục phát huy hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao thế và lực đất nước, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”, ông Lịch nói.

Nhận định về tình hình những năm tới, ông Lịch cho rằng, hòa bình hợp tác phát triển vẫn là xu thế chủ đạo; nhưng tình hình mới cũng xuất hiện nhiều bất trắc, khó lường; hoạt động phá hoại, khủng bố có nhiều diễn biến mới. Tình hình biển Đông vẫn gặp thách thức mới…

Trong bối cảnh đó, quân đội Việt Nam nhận thức rõ trọng trách Đảng, nhân dân giao phó với tinh thần định hướng phải vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đại diện lực lượng Quân đội đề xuất một số giải pháp chính:

Theo đó, lực lượng Quân đội tiếp tục tham mưu Đảng về an ninh, quốc phòng, tạo mội trường hòa bình để phát triển nhanh, bền vững. Quân đội sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ hơn với các ban, bộ, ngành, tham mưu, đề xuất, hoạch định về chủ trương, đường lối, có đối sách phù hợp xử lý với những tình huống, không để bị động tình huống đột xuất, bất ngờ.

Theo dõi, xử lý tốt bảo vệ an ninh biên giới, biển đảo, vùng trời từ xa. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh; Đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới: Nền quốc phòng cấu thành với tiềm lực của toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường.

Cùng đó, cần triển khai đồng bộ giải pháp phù hợp với thực tiễn, địa bàn, đặc biệt một số địa bàn chiến lược, trọng tâm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, đặc biệt thế trận lòng dân gắn với cơ sở; xử lý quốc phòng an ninh trong cả thời bình, thời chiến.

Mặt khác, tiếp tục giáo dục nâng cao ý thức; phát huy vai trò của các doanh nghiệp quốc phòng, kết hợp kinh tế - quốc phòng; quản lý Nhà nước tốt về quốc phòng với các địa phương, ban, ngành… Đồng thời, tiếp tục xây dựng lực lượng Quân đội cách mạng, chính quy, hiện đại, có sức chiến đấu ngày càng cao, trên cả mặt trận chiến đấu, sản xuất…, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ QP.

Xuân Thu