Thứ Hai, 27/01/2020 02:10:23 Hotline: 0901 514 799

DAK tăng trưởng vượt 234% so với kế hoạch

08/12/2019 13:47

DAK tiết giảm được 3,17 tỷ đồng trong quản lý chi phí hoạt động; tiết giảm chi phí trong đầu tư xây dựng đạt 559,42 tỷ đồng, vượt 234% kế hoạch.

Keyword đầu tiên có dấu
Hội nghị Người lao động, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020

Ông Trần Văn Du, Giám đốc công ty Quản lý Dự án Khí (DAK) vừa thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2019. Theo kế hoạch, DAK được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện đầu tư Dự án Kho chứa LNG 1MMTPA tại Thị Vải; dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt và nghiên cứu một số dự án chuẩn bị đầu tư. Giá trị thực hiện đầu tư trong năm đạt 558,4 tỉ đồng (159% kế hoạch), giá trị giải ngân đạt 556,04 tỉ đồng (200% kế hoạch). "Sự tăng trưởng mạnh về giá trị đầu tư và về giá trị giải ngân có được là nhờ tiến độ thực hiện của các hợp đồng EPC các dự án nói trên được thúc đẩy, việc thanh toán được đảm bảo và phù hợp với khối lượng công việc thực tế hoàn thành", ông Du nói.

Về chỉ tiêu tài chính, DAK đã tiết giảm được 3,17 tỷ đồng trong quản lý chi phí hoạt động; tiết giảm chi phí trong đầu tư xây dựng đạt 559,42 tỷ đồng, vượt 234% so với kế hoạch.

Trong năm, DAK cũng đã hoàn thành các công việc chuẩn bị đầu tư như cập nhật Báo cáo nghiên cứu khả thi cho Dự án Kho cảng LNG nhập khẩu tại Sơn Mỹ, lập BCNCKT Dự án Cải hoán, nâng cấp tại GPP Dinh Cố để tiếp nhận khí sớm của đường ống NCS2-GĐ2; triển khai nghiên cứu các dự án mới như Dự án Mở rộng, nâng công suất Kho chứa LNG 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm, Dự án LNG Tây Nam Bộ, Dự án Đường ống LNG Thị Vải - Phú Mỹ; hoàn thành lập báo cáo quyết toán và trình cấp thẩm quyền phê duyệt các dự án hoàn thành (Dự án Nâng cao hệ số thu hồi LPG tại nhà máy GPP Dinh Cố; Dự án Cấp bù khí ẩm Nam Côn Sơn cho Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố); hoàn thành phê duyệt báo cáo quyết toán dự án Hệ thống cấp khí Permeate Gas từ Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau cho Nhà máy Đạm Cà Mau…

Năm 2020 là năm DAK có những nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, đặc biệt trong công tác thực hiện các dự án chuyển tiếp và chuẩn bị đầu tư các dự án mới, cần tập trung bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/PV GAS để triển khai các công việc đảm bảo hiệu quả và tiến độ, đạt mục tiêu thực hiện giải ngân cho Dự án kho chứa LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải và Dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt…

PV