Đảm bảo chất lượng nguồn nước đầm sát dự án hầm Hải Vân

02/12/2017 19:15

Các kết quả kiểm tra cho thấy nguồn nước khu vực đầm Lập An (Lăng Cô, Phú Lộc,T.T-Huế) đảm bảo chất lượng quy định.

Đảm bảo chất lượng nguồn nước đầm sát dự án hầm hải vân

Nước thải khu vực dự án hầm Hải Vân được xử lý trước khi đảm đổ ra đầm Lập An, đảm bảo quy định hiện hành, chất lượng nguồn nước đầm. Ảnh TQ

Đây là khu vực đầm có một số hộ dân đang canh tác nuôi cá lồng thủy sản, sinh hoạt và sát khu vực dự án mở rộng hầm Hải Vân (giai đoạn 2). Trước đó, trung tuần tháng 11/2017, một số lồng nuôi tại đầm xuất hiện tình trạng cá chết khiến người dân lo ngại về chất lượng nguồn nước, tác động nguồn nước thải về đầm....

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh T.T-Huế, Sở TNMT tỉnh phối hợp các đơn vị chức năng, chủ đầu tư dự án mở rộng hầm Hải Vân tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác bảo vệ môi trường tại khu vực đầm Lập An này.

Đảm bảo chất lượng nguồn nước đầm sát dự án hầm hải vân

Hệ thống gom, xử lý nước thải của dự án hầm Hải Vân giải đoạn 2 trước khi đổ ra đầm Lập An

Đoàn tiến hành đo, lấy mẫu kiểm nghiệm, phân tích chỉ số quan trắc môi trường tại đầm Lập An, các mẫu nước thải từ hoạt động thi công dự án phát sinh, các mẫu nước đầm khu vực nuôi cá lồng và nước đầm khu vực gần công trường thi công (cách khoảng 5m về phía biển), khu vực cầu tạm số 2 công trường, hố trụ P13…

Theo ông Lê Bá Phúc, Phó giám đốc Sở TN&MT T.T-Huế, các kết quả đo đạc, phân tích, kiểm nghiệm cho thấy, nước thải khu vực thi công hầm, khu vực trạm trộn bê tông đều nằm trong các chỉ tiêu, giới hạn cho phép được quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Phía dự án triển khai hệ thống mương nước thu gom nguồn nước thải (nước tự nhiên, nước thi công hầm) tập trung để xử lý bằng phương pháp keo tụ, lắng kết hợp màng xơ dừa, trước khi đổ ra khu vực đầm.

Đảm bảo chất lượng nguồn nước đầm sát dự án hầm hải vân

Đoàn kiểm tra lấy mẫu nguồn nước thải dự án

Đảm bảo chất lượng nguồn nước đầm sát dự án hầm hải vân

Theo kết quả kiểm nghiệm, quan trắc nguồn nước thải, nước trạm trộn dự án, nước đầm Lập An đảm bảo quy định, chỉ tiêu chất lượng...

Đoàn kiểm tra ghi nhận các biện pháp quản lý bụi, khí thải, tiếng ồn, quản lý chất thải rắn theo các quy định hiện hành. Chủ trì đoàn kiểm tra, Sở TN&MT tỉnh đánh giá chủ dự án đã có nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường, cơ bản thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường theo quy định, đúng cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường…

“Kết quả đo đac, phân tích mẫu nước đầm cho thấy, chất lượng nguồn nước đầm Lập An ở thời điểm lấy mẫu không có hiện tượng bất thường và đạt giá trị trong giới hạn quy chuẩn Việt Nam về môi trường”, ông Phúc nhấn mạnh.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh T.T-Huế Nguyễn Văn Phương, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Ban Quản ly khu kinh tế công nghiệp tỉnh, UBND huyện Phú Lộc, các đơn vị chức năng để đánh giá toàn bộ các nguồn thải có nước thải đưa vào đầm Lập An để có biện pháp phòng ngừa, xử lý đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, phục vụ nuôi trồng thủy sản tại khu vực đầm Lập An.

Ông Phương yêu cầu Sở NN&PTNT T.T-Huế rà soát quy hoạch vùng nuôi trồng tại đầm Lập An, hướng dẫn kỹ thuật và thời vụ đến các hộ nuôi. Đồng thời, phối hợp UBND huyện Phú Lộc trước ngày 20/12 tới hoàn thành xây dựng phương án di dời các lồng nuôi thủy sản bị ảnh hưởng, khó đảm bảo khoảng cách, điều kiện nuôi phù hợp. Đồng thời có các biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ người dân, khẩn trương hoàn thành GPMB, bàn giao diện tích còn lại cho dự án…

Ngân Hà