Đảng bộ ACV thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra

02/12/2016 06:59

Đảng bộ ACV đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, nhất là trong cổ phần hóa.

Đảng bộ acv thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phan Tư

Chiều 1/12, đoàn công tác của Ban thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT do đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Buổi làm việc nhằm thông báo kết luận chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT với Đảng ủy ACV.

Đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT đã đọc báo cáo, nêu lên những ưu điểm, tồn tại hạn chế và một số yêu cầu đối với Đảng bộ ACV.

Báo cáo nêu rõ ưu điểm của Đảng bộ ACV là đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra trong toàn đảng bộ, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi mô hình hoạt động. Đảng bộ luôn quan tâm, đổi mới quản trị doanh nghiệp, hàng năm đều hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối hoạt động bay tại các Cảng hàng không.

Thực hiện tốt mối quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo giữa Ban thường vụ, Đảng ủy với các cấp ủy trong cơ sở. Mối quan hệ giữa Ban chấp hành, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc thông qua quy chế làm việc, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ ACV đảng xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành, ủy ban kiểm tra; chương tình làm việc toàn khóa và hàng năm của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ chấp hành nghiêp chỉnh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ GTVT.

Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến tích cực, nề nếp hơn. Quan tâm đến công tác bồi dưỡng lý luận, nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. Từ năm 2015 đến tháng 9/2016, đã kết nạp 272 đảng viên mới.

Kết luận cũng nêu lên một số hạn chế của Đảng ủy ACV như việc triển khai một số quy chế, quy định, Nghị quyết chuyên đề đến các tổ chức Đảng trực thuộc còn chậm. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên tại một số Đảng bộ trực thuộc còn hạn chế. Chưa kịp thời hướng dẫn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc sửa đổi, bổ sung các quy trình theo quy định và hướng dẫn của cấp trên…

Đảng bộ acv thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra

Ông Nguyễn Nguyên Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam tiếp thu các ý kiến kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT. Ảnh: Phan Tư

Thay mặt Đảng ủy ACV, ông Nguyễn Nguyên Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT ACV, đồng tình với các vấn đề nêu ra trong thông báo của Ban thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT đã kết luận. Qua đợt kiểm tra, Đảng ủy ACV cũng đã rút ra được nhiều vấn tồn tại cần khắc phục để công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tốt hơn.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá cao Đảng ủy ACV cũng như các cấp trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với đoàn trong quá trình kiểm tra. Việc kiểm tra này là mang tính thường xuyên của Đảng bộ cấp trên với đơn vị cấp dưới để kịp thời nắm bắt, chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT cho rằng, trong một tập thể với gần 3.000 đảng viên nhưng trong thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn chuyển đổi hoạt động của công ty sang cổ phần mà không có gì xáo trộn, tư tưởng luôn ổn định. Điều này cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, chặt chẽ của Đảng ủy ACV trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đảng bộ acv thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra

Trong thời gian qua, mặc dù có sự chuyển đổi về mô hình hoạt động nhưng công tác đảm bảo an toàn tại các cảng hàng không luôn được đặt lên hàng đầu. Ảnh hoạt động bay tại CHK quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Phan Tư

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông lưu ý, Đảng ủy ACV trong thời gian tới cần quan tâm hơn đến đội ngũ làm công tác đảng. Quá trình phát triển Tổng công ty cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Đảng bộ, đặc biệt là trong việc hoạch định chính sách phát triển. Cần tiếp tục quan tâm đến việc đầu tư hệ thống hạ tầng hàng không, đặc biệt là xây dựng cơ chế để kêu gọi nguồn vốn đầu tư.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu ở tất cả các cấp. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ về chuyên môn và công tác đảng để tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Phan Tư