Đảng bộ Bộ GTVT chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ cuối năm

02/07/2018 18:41

Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 14 khóa 18, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đảng bộ Bộ GTVT chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ cuối năm 1

Phó Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cấp ủy Đảng Đảng bộ Bộ GTVT tập trung lãnh, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chiều nay (2/7), Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 14 khóa 18 triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Ông Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị thời gian tới, Đảng bộ Bộ GTVT tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết XII của Đảng cũng như Nghị quyết của Đảng ủy Khối về công tác chính trị, tư tưởng. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TƯ 4 trong tình hình hiện nay gắn với thực hiện Chỉ thị 05. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đảng viên năm 2018 làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, 6 tháng cuối năm, các đơn vị cần nêu cao vai trò quản lý Nhà nước, nhất là nâng cao chất lượng công tác tham mưu khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quản lý chuyên ngành; Nêu cao vai trò của cấp ủy và vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Đảng bộ Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu tập trung triển khai Nghị quyết TƯ 7 song song với tiếp tục thực hiện các Nghị quyết đang triển khai, trong đó các nghị quyết gắn với thực tiễn hoạt động của ngành như Nghị quyết TƯ 6, Nghị quyết về cách mạng 4.0… 

Đảng bộ Bộ GTVT chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ cuối năm 2

Các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT cần nêu cao vai trò trong hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị

Trước đó, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, toàn Đảng bộ đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ lần thứ 12. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng theo phương châm hướng về cấp ủy cơ sở, nắm chắc tình hình hoạt động của cấp ủy trực thuộc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý các vấn đề phát sinh. Đồng thời, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của toàn đảng bộ và ban hành các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện trong tháng, quý, 6 tháng đầu năm 2018.

Xây dựng và ban hành đầy đủ các chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đúng quy định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Bộ và các cấp ủy đảng quan tâm; chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên. Công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được tập trung chỉ đạo; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ; tăng cường quản lý, giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp.

Cụ thể, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình và triển khai các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Bộ GTVT (7/11/1948 - 7/11/2018).  Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 259 đảng viên mới và 378 quần chúng ưu tú theo kế hoạch năm 2018; Hoàn thành công tác phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Cho ý kiến về giới thiệu nhân sự và tiêu chuẩn chính trị đối với 33 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam, khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức 6 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy chi bộ tại 3 khu vực (Bắc, Trung, Nam) cho 1.100 cấp ủy viên chi bộ. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Đảng cho 235 UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ Bộ.

Thanh Thúy