Đăng kiểm viên tàu biển phải đạt trình độ tiếng Anh cực cao

29/01/2018 16:03

Đăng kiểm viên tàu biển phải có chứng chỉ tiếng Anh: TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên.

Đăng kiểm viên tàu biển phải đạt trình độ tiếng anh cực cao

Đăng kiểm viên tàu biển kiểm tra phương tiện cứu sinh của tàu biển

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 51 quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển, trong đó quy định cao hơn một số tiêu chuẩn của đăng kiểm viên tàu biển và đăng kiểm viên (ĐKV) tàu biển bậc cao. Trong đó, tiêu chuẩn ngoại ngữ của ĐKV tàu biển là có chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ: TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên, hoặc IELTS đạt từ 4.5 trở lên; TOEFL CBT đạt từ 133 điểm trở lên; TOEFL PBT 450 điểm trở lên; TOEFL IBT đạt từ 45 điểm trở lên, hoặc có bằng cử nhân Anh văn, hoặc tốt nghiệp đại học trở lên tại các trường giảng dạy bằng tiếng Anh.

Trong khi đó, so với quy định hiện hành, ĐKV tàu biển chỉ cần "có ngoại ngữ Anh văn trình độ B trở lên, biết tiếng Anh chuyên ngành đăng kiểm tàu biển".

Đối với ĐKV tàu biển bậc cao, phải giữ hạng ĐKV tàu biển đủ 5 năm (giảm 1 năm so với hiện nay) và đáp ứng yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh: TOEIC đạt từ 600 điểm trở lên, hoặc BELTS đạt từ 5.5 trở lên, hoặc TOEFL CBT đạt từ 173 điểm trở lên, hoặc TOEFL PBT đạt từ 500 điểm trở lên, hoặc TOEFL iBT đạt từ 61 điểm trở lên, hoặc có bằng cử nhân Anh văn, hoặc tốt nghiệp đại học trở lên tại các trường giảng dạy bằng tiếng Anh;

Theo quy định mới, ĐKV tàu biển bậc cao vẫn có các nhiệm vụ như tham mưu về chuyên môn,nghiệp vụ; chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học; tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch về đăng kiểm; tham gia tập huấn, hướng dẫn ĐKV bậc cao theo phân công của lãnh đạo đơn vị. Tuy nhiên, ĐKV bậc cao không phải có nhiệm vụ “tham gia điều tra tai nạn nghiêm trọng đối với phương tiện” như quy định hiện hành.

Thông tư 51 có hiệu lực thi hành từ 1/3/2018, thay thế Thông tư số 65 ngày 27/12/2011 của  Bộ GTVT quy định về đăng kiểm viên tàu biển.

H.Lộc