Đảng ủy Bộ GTVT làm việc với Chi Cục Đăng kiểm số 6

12/08/2016 22:26

Mỗi đăng kiểm viên là đảng viên cần xác định các việc làm cụ thể học tập tấm gương Hồ Chí Minh.

Keyword đầu tiên có dấu

Ông Phạm Công Bổng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT phát biểu tại buổi làm việc

Chiều 12/8, tại TP.HCM, ông Phạm Công Bổng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT, ông Vũ Quý Phàn - Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ GTVT và một số Vụ trưởng các Ban Đảng Trung ương đã kiểm tra công tác đảng tại  Chi bộ Chi Cục Đăng kiểm số 6.  

Đoàn kiểm tra nghe báo cáo để nắm tình hình và đánh giá đúng hoạt động của cấp ủy và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ. Thông qua kiểm tra sẽ phát huy ưu điểm, phát hiện hạn chế, thiếu sót để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Ông Nguyễn Ninh, Bí thư Chi bộ chi Cục Đăng kiểm số 6 cho biết, mọi hoạt động của cấp ủy, chi bộ đều được công khai trên mạng máy tính nội bộ. Các nhiệm vụ, hoạt động của chi bộ đều được tiến hành, giải quyết kịp thời, chủ động và có hiệu quả.

Về công tác chuyên môn, mọi hoạt động trên các mảng giám sát kỹ thuật tàu biển, phương tiện thủy nội địa, kiểm tra sản phẩm công nghiệp và xe máy chuyên dùng, xét duyệt thiết kế được duy trì ổn định. Đặc biệt công tác kiểm tra tàu biển, trong 6 tháng đầu năm Chi cục 6 đã kiểm tra 816 phương tiện chủ yếu là phương tiện đang khai thác. Năm 2015, không có tàu do Chi cục đăng kiểm bị lưu giữ PSC (trong nước và nước ngoài).

Tuy nhiên, do đặc thù công việc của Chi cục thường xuyên có Đăng kiểm viên phải đi công tác kiểm tra tàu tại nước ngoài và đi kiểm tra hiện trường tại các nhà máy nên việc triệu tập thành phần tham gia sinh hoạt định kỳ hàng tháng không thể đảm bảo duy trì 100% quân số và đúng thời hạn.

Phát biểu tại buổi họp, ông Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT (Trưởng đoàn kiểm tra) cho rằng báo cáo của Chi bộ chi Cục Đăng kiểm số 6 cho thấy công tác hoạt động Đảng của đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên. Tuy nhiên đơn vị cũng chưa làm rõ được vai trò cấp ủy đối việc lãnh đạo cơ quan như thế nào, chưa thể hiện được vai trò, quan hệ của Chi cục với địa phương…

Ông Bổng đề nghị Chi bộ chi Cục Đăng kiểm số 6 tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.  Đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy các cấp và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng chất lượng cán bộ, đảng viên. Đảng  uỷ Chi cục Đăng kiểm số 6 cần triển khai tốt chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó mỗi đảng viên phải xác định các việc làm cụ thể học tập theo tấm gương của Bác.

Đỗ Loan