Đảng ủy Bộ GTVT thông báo kết quả Hội nghị trung ương 13

07/01/2016 18:16

Bộ GTVT nhanh chóng quán triệt nội dung Hội nghị trung ương 13 trong toàn Đảng bộ, các đơn vị.

Đảng ủy Bộ GTVT thông báo kết quả Hội nghị trung ương 13 1

Đảng ủy Bộ GTVT thông báo những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Chiều nay (7/1), Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Hội nghị trung ương 13).

Các đồng chí ủy viên Ban Cán sự Đảng, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT và ủy viên cấp ủy các cấp, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị Bộ GTVT đã tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt các nội dung cơ bản trong các văn kiện Hội nghị trung ương 13.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 14 đến ngày 21/12/2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 13. Nội dung tập trung việc tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; Dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Trung ương cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã  hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các đồng chí được giới thiệu ứng cử ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII xem xét, quyết định; thông qua danh sách các đồng chí được giới thiệu ứng cử ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Đảng ủy Bộ GTVT thông báo kết quả Hội nghị trung ương 13 2

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng đề nghị các đại biểu tiếp tục truyền đạt nội dung Hội nghị lần thứ 13 trong toàn ngành

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT đề nghị các đại biểu tiếp tục phổ biến, truyền đạt nội dung Hội nghị trung ương 13 đến các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể quần chúng và cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ tại các đơn vị toàn ngành để tổ chức tốt các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

T.T