Đảng uỷ Bộ GTVT triển khai công tác bảo vệ chính trị nội bộ

11/05/2018 21:35

Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức triển khai Quy định 126 về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đảng uỷ Bộ GTVT triển khai công tác bảo vệ chính trị nội bộ 1

Lãnh đạo chủ chốt các cấp ủy tham gia hội nghị

Ngày 11/5 tại TP.HCM, Đảng ủy Bộ GTVT đã tổ chức hội nghị triển khai Quy định 126 - QĐ/WT ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và các văn bản mới của Trung ương. Có 180 cán bộ chủ chốt của các Đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Bộ GTVT đã đến tham dự.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết: Đảng ủy Bộ GTVT là một Đảng bộ lớn của Khối các cơ quan Trung ương với trên 11.000 đảng viên, 52 tổ chức cơ sở đảng, 85 đảng bộ cơ sở. Trong những năm qua, Đảng bộ các cơ sở đảng đã có những đóng góp tích cực để Đảng bộ Bộ GTVT hoàn thành các nhiệm vụ cấp trên giao. Điều này cũng thể hiện vai trò ngày được nâng cao của các cấp ủy Đảng, trong đó có vai trò của người đứng đầu, cơ quan tham mưu.

Đảng uỷ Bộ GTVT triển khai công tác bảo vệ chính trị nội bộ 2

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó bí thư Ban cán sự, Bí thư cấp ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại hội nghị

Các Đảng bộ cơ sở luôn có nhiều hình thức sinh hoạt để nâng cao vai trò của các tổ chức đảng, tuyên truyền hiệu quả các văn bản mới, Nghị quyết Trung ương, Bộ Chính trị đến toàn thể các đảng viên. Trong công tác này thể hiện vai trò của đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đảng tại các cơ sở. Bản thân họ đã tự nâng cao trình độ nghiệp vụ, tham mưu cho cấp ủy trong công tác tổ chức xây dựng Đảng để hoạt động hiệu quả hơn.

Thời gian qua, nhiều văn bản mới của cấp trên được ban hành, vì vậy việc triển khai các văn bản mới tới từng đảng viên là hết sức cần thiết, đòi hỏi người đứng cấp ủy phải thực sự quan tâm. Nhưng một trong những mắt xích quan trọng là cán bộ chuyên trách về công tác Đảng, vì vậy Bộ GTVT phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, đích thân mời đồng chí Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ đến để triển khai Quy định 126-QĐ/TW về công tác bảo vệ nội bộ chính trì và các văn bản mới của cấp trên để truyền đạt những nội dung chính của Quy định này. Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu lãnh đạo cấp ủy các Đảng bộ phải tích cực học tập, nắm chắc các nội dung để về triển khai đến cấp ủy của từng đảng bộ, có tác động tích cực đến công tác tham mưu cho cấp ủy sắp tới.

Đảng uỷ Bộ GTVT triển khai công tác bảo vệ chính trị nội bộ 3

Đồng chí Quản Minh Cường, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ quán triệt Quy định 126 đến lãnh đạo chủ chốt các cấp ủy

Trong buổi sáng, ông Quản Minh Cường, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, phổ biến, quán triệt Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Ban tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT trao đổi, giải đáp một số nội dung về “một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” theo Quy định số 126-QĐ/TW.

Buổi chiều, đồng chí Đào Văn Tiến - Chánh văn phòng Đảng Đoàn thể phổ biến một số văn bản mới của cấp trên. Đồng chí Phạm Công Bổng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT trao đổi về phong cách làm việc của cán bộ giúp việc cấp ủy.