Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội THPT quốc gia 2019

27/06/2019 09:57

Đáp án các môn tổ hợp Khoa học xã hội THPT quốc gia 2019: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân được cập nhật sớm, chính xác trên Báo Giao thông.

Đáp án các môn tổ hợp khoa học xã hội thpt quốc gia 2019

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỔ HỢP TỰ NHIÊN 2019 CÁC MÔN SỬ - ĐỊA - GDCD

* Đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2019

Đáp án các môn tổ hợp khoa học xã hội thpt quốc gia 2019

* Đáp án môn Địa lý THPT quốc gia 2019

Đáp án các môn tổ hợp khoa học xã hội thpt quốc gia 2019

* Đáp án môn GDCD THPT quốc gia 2019

Đáp án các môn tổ hợp khoa học xã hội thpt quốc gia 2019

Sáng nay (27/6) thí sinh THPT quốc gia làm bài thi tổ hợp các môn Khoa học xã hội THPT quốc gia 2019 với các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Thí sinh làm bài thi mỗi môn trong 50 phút.

Trong số trên 886.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019 có gần 53% thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội. So với trước đây khi phần đông thí sinh quay lưng với các môn Lịch sử, Địa lý thì đây là kết quả khá khác biệt.

Theo phổ điểm Bộ GD&ĐT công bố, tổ hợp môn Khoa học xã hội của kỳ thi THPT quốc gia 2018, môn Lịch sử có phổ điểm trung bình là 3,79; môn Giáo dục công dân 7,13 và môn Địa lý là 5,46.

Theo phổ điểm thi năm 2018, môn sử vẫn là môn có điểm thi khá bi đát với trên 83% bài thi dưới điểm trung bình, điểm trung bình môn sử chỉ có 3,79 điểm. Tuy nhiên, điểm môn giáo dục công dân lại rất khả quan, với 95% bài thi trên điểm trung bình. Điểm môn giáo dục công dân có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,5 điểm.

Tương tự, có 69% số bài thi môn Dịa đạt từ 5 điểm trở lên, với điểm trung bình là 5,25 điểm. Nếu cộng điểm thành phần ba môn sử - địa - giáo dục công dân, điểm bài thi của thí sinh vẫn đảm bảo đủ điều kiện xét tốt nghiệp do điểm môn giáo dục công dân, môn địa gánh đỡ được cho môn sử.

Nhóm PV Giáo dục