Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Kạn năm 2021

16/06/2021 09:38

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Báo Giao thông cập nhật nhanh nhất, đầy đủ, chính xác nhất.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh bắc kạn năm 2021

Cập nhật đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Sáng nay (16/6), các thí sinh tỉnh Bắc Kạn đã làm bài thi môn Toán - môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021-2022. Môn Toán có thời gian làm bài 120 phút. Các thí sinh bắt đầu làm bài lúc 7h30.

>>> Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh bắc kạn năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh bắc kạn năm 2021

>>> Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh bắc kạn năm 2021

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 tại tỉnh Bắc Kạn diễn ra từ ngày 15 - 17/6/2021, với hơn 3.350 thí sinh dự thi với 3 môn là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Học sinh dự tuyển vào trường THPT chuyên Bắc Kạn thi thêm bài thi môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 tỉnh thành lập 14 Hội đồng tuyển sinh với 146 phòng thi. Các Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ tổ chức tuyển sinh theo đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Quyết định của UBND tỉnh Bắc Kạn và văn bản hướng dẫn hiện hành. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định thành lập Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo. Hội đồng chấm thi được thành lập đảm bảo đúng thành phần và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định thi tuyển sinh.

Ngọc Châu