Đất Xanh Miền Trung thoái vốn khỏi Địa ốc Bắc Miền Trung

06/06/2020 14:57

Đất Xanh Miền Trung vừa hoàn tất thoái vốn toàn bộ 100% vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bắc Miền Trung.

Đất Xanh Miền Trung thoái vốn khỏi Địa ốc Bắc Miền Trung 1
Đất Xanh Miền Trung thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bắc Miền Trung

Ngày 6/6, Đất Xanh Miền Trung cho biết, vừa phát đi thông báo về việc hoàn thành thoái 100% vốn tại Công ty CP Địa ốc Bắc Miền Trung.

Thep Đất Xanh Miền Trung, với định hướng là một nhà phát triển bất động sản hạng sang theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, đơn vị có hệ thống 8 công ty thành viên hoạt động tại khu vực miền Trung ở các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quản lý vận hành, cho thuê và đầu tư phát triển bất động sản.

Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bắc Miền Trung (trước đó có tên gọi là Công ty Cổ phần Đất Xanh Bắc Miền Trung) được thành lập vào năm 2017, là thành viên của Tổng công ty Đất Xanh Miền Trung. Đất Xanh Miền Trung chiếm 51% cổ phần.

Với định hướng và kế hoạch phát triển mới của Đất Xanh Miền Trung, ngày 28/5/2020, Đất Xanh Miền Trung công bố đã hoàn tất thoái vốn toàn bộ 100% vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bắc Miền Trung.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bắc Miền Trung hiện nay hoạt động với tư cách doanh nghiệp độc lập, không còn thuộc hệ thống các công ty thành viên của Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung. Đồng thời, tự chịu tất cả các trách nhiệm pháp lý và các vấn đề liên quan về thương hiệu, kế hoạch kinh doanh.

Xuân Huy