Đầu tháng 9, chạy thử tàu trên cầu đường sắt Bình Lợi mới

22/08/2019 14:42

Ban Quản lý dự án 7 cho biết, các đơn vị thi công đang phấn đấu để đầu tháng 9 có thể hoàn thành cầu đường sắt Bình Lợi mới.

Cầu đường sắt Bình Lợi cũ đang cản trở tàu thuyền đi lại trên sông Sài Gòn vì tĩnh không cầu thấp

Ngày 22/8, Ban Quản lý dự án 7 cho biết, các đơn vị thi công đang phấn đấu để đầu tháng 9 có thể hoàn thành cầu đường sắt Bình Lợi mới để tiến hành chạy thử tàu. Tuy nhiên, do thời tiết mưa liên tục những ngày qua nên tiến độ cũng có phần bị ảnh hưởng.

Hiện nay, đơn vị thi công đã hoàn thành 15/15 mố trụ và 14/14 nhịp dầm, dàn thép. Trước đó, chủ đầu tư đã lên kế hoạch hoàn thành phần cầu vào tháng 7/2019, tuy nhiên do quận Thủ Đức chưa hoàn thành thủ tục đền bù cho 1 hộ dân nên họ cản trở không cho thi công lắp đặt nhịp dầm thép cuối cùng (nhịp số 1 phạm vi từ Mố A1 đến trụ P1). Đến ngày 26/7/2019, mới có mặt bằng tiếp tục thi công, dẫn đến tiến độ hoàn thành chậm lại hơn 1 tháng so với kế hoạch.

Cầu đường sắt Bình Lợi bắc qua sông Sài Gòn, cầu có 14 nhịp, trong đó nhịp chính giữa bằng thép, chiều dài 101,5m; các nhịp còn lại là dầm hộp thép 31,7m. Cầu mới hoàn thành sẽ có khổ thông thuyền cao 7m, thay thế cho cầu cũ hiện nay chỉ cao 1,5m. Khi đưa vào sử dụng, những tàu thuyền trên 300 tấn có thể lưu thông từ hạ lưu lên Bình Dương một cách thuận tiện để vận chuyển hàng hóa.

Phan Tư