Đầu tư 1.000 tỷ cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu QL24

26/03/2019 10:26

Dự kiến dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu QL24 sẽ được phê duyệt trong tháng 7/2019 và khởi công đầu năm 2020...

Đầu tư 1.000 tỷ cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu QL24 1
Dự kiến, dự án cải tạo nâng cấp các đoạn xung yếu trên QL24 từ Quảng Ngãi đến Kon Tum sẽ được khởi công vào đầu năm 2020

Theo thông tin từ Vụ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT), Bộ GTVT đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên QL24 với tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng và giao Ban QLDA 85 triển khai công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đến nay, Ban QLDA 85 đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn, phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm công tác lập khung chính sách GPMB). Đồng thời, Ban QLDA 85 đã trình hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho Bộ Tài nguyên và Môi trường từ ngày 15/1/2019.

Đại diện Vụ KH-ĐT cho biết, dự kiến thời gian hoàn thiện các thủ tục lập báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án đầu tư trong tháng 7/2019, thời gian khởi công dự án vào đầu năm 2020. Về kế hoạch bố trí vốn, Bộ GTVT đang đề nghị giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 1.000 tỷ đồng, dự kiến giao kế hoạch 2019 cho dự án 306 tỷ đồng.

Được biết, dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên QL24 từ Quảng Ngãi đến Kon Tum là một trong 14 dự án giao thông quan trọng cấp bách được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thông qua phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tại Nghị quyết 556 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 31/7/2018.

Đình Quang