Đầu tư bổ sung nhiều hạng mục đảm bảo ATGT trên QL5, QL38B

10/03/2020 17:52

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên về việc đầu tư một số hạng mục đảm bảo ATGT trên tuyến QL5 và QL38B.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Hiện nay, Tổng cục ĐBVN đang nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp tổng thể nhằm tăng cường an toàn giao thông trên tuyến QL5 để báo cáo Bộ GTVT.

Theo đó, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên hệ thống quốc lộ.

Đối với tuyến QL5 qua địa bàn tỉnh Hưng Yên, Bộ GTVT đã có Văn bản 6976 ngày 26/7/2019 chỉ đạo Tổng cục Đường bộ VN, các Sở GTVT: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Tổng công ty Phát triển hạ tầng đầu tư tài chính VN (VIDIFI) rà soát, đánh giá tình trạng ATGT trên các đoạn tuyến qua khu dân cư, rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông và thực hiện các giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN đã thường xuyên chỉ đạo đơn vị quản lý kiểm tra, rà soát và bổ sung các hạng mục về an toàn giao thông (vạch kẻ đường, biển báo...); Chỉ đạo VIDIFI sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng từ Km49+100-Km82+800 trên tuyến QL5. Hiện nay, Tổng cục Đường bộ VN đang nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp tổng thể nhằm tăng cường ATGT trên tuyến QL5 để báo cáo Bộ GTVT.

Trên tuyến QL38B, Bộ GTVT đã chấp thuận và bố trí kinh phí để thực hiện công tác sửa chữa hệ thống báo hiệu đường bộ, vạch sơn trên tuyến QL38B đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên để đảm bảo ATGT (năm 2018 đã bố trí 500 triệu đồng để thực hiện chỉnh trang hệ thống biển báo, vạch sơn đoạn Km19+950-Km38+305 và đoạn Km45+075 - Km80+395; năm 2020 đã bố trí 2,275 tỷ đồng để thực hiện sửa chữa hệ thống báo hiệu đường bộ đoạn Km19+950-Km38+305).

“Việc đầu tư xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên các quốc lộ là cần thiết để đảm bảo ATGT. Tuy nhiên, hiện nay nguồn kinh phí cho công tác bảo trì hệ thống quốc lộ còn rất hạn chế, mới đáp ứng được khoảng 30 - 35% nhu cầu. Do vậy, cần ưu tiên bố trí cho công tác sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước...”, Bộ GTVT thông tin và cho đề nghị tỉnh Hưng Yên quan tâm, bố trí nguồn kinh phí của địa phương để đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng trên các tuyến quốc lộ qua đô thị trên địa bản tỉnh để đảm bảo an toàn cho phương tiện khi tham gia giao thông.

“Trường hợp địa phương bố trí được kinh phí triển khai, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ GTVT phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện”, Bộ GTVT cho biết.

Nam Hải