Đẩy mạnh hợp tác toàn diện Việt – Nhật lĩnh vực GTVT

13/07/2017 17:28

Bộ MLIT Nhật Bản khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác đầu tư các lĩnh vực GTVT.

Thanh Thúy