Đẩy nhanh tiến độ đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông

06/10/2016 07:21

Sẽ đẩy nhanh tiến độ xây lắp, giải ngân cho dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Đẩy nhanh tiến độ đường sắt đô thị cát linh-hà Đông

Sẽ đẩy nhanh tiến độ xây lắp, giải ngân cho dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

 Chiều 5/10, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường làm việc với ông Mã Giang Kiềm, Tổng giám đốc Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc - đơn vị tổng thầu EPC dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Báo cáo tiến độ dự án, ông Lê Kim Thành, Tổng giám đốc Ban QLDA đường sắt cho biết, đến nay khối lượng xây lắp của dự án đã hoàn thành 80%. Dự án trang bị, mua sắm 13 đoàn tàu chuẩn B1, nhà sản xuất đang thực hiện chế tạo theo hợp đồng với tổng thầu, đảm bảo tiến độ.

Tại cuộc làm việc, Tổng giám đốc Mã Giang Kiềm khẳng định, Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc sẽ tăng cường các biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây lắp, trong đó có bảo đảm vốn cho dự án cũng như tiến độ giải ngân. Ông Kiềm đề nghị Bộ GTVT thành lập tổ công tác chuẩn bị khai thác để thúc đẩy triển khai các hạng mục công việc, đảm bảo sau thi công, công trình đi vào vận hành được ổn định.

Đánh giá cao những chuyển biến tích cực của tổng thầu trong chỉ đạo thực hiện dự án nhằm tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường thống nhất với tổng thầu xây dựng biểu đồ tiến độ cho từng nội dung công việc để hai bên phối hợp thực hiện. Tổng thầu cần khẩn trương có biện pháp đáp ứng yêu cầu vốn cho tiến độ dự án, đặc biệt là thanh quyết toán các phần việc đã hoàn thành cho các thầu phụ.

Tại cuộc họp, hai bên đã bàn thảo, thống nhất cần khẩn trương ký Hợp đồng EPC chính thức; đẩy nhanh triển khai công tác đấu thầu thiết bị; thúc đẩy việc sớm ký kết Hiệp định vay vốn với Ngân hàng China Eximbank đối với khoản vay bổ sung 250,62 triệu USD cho dự án… đảm bảo đến tháng 9/2017 đưa vào vận hành. 

Thanh Thúy