Để 3 mức tín nhiệm rất khó đánh giá

21/11/2014 11:22

Đó là ý kiến của ĐB Bùi Thị An khi QH thảo luận chiều qua về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13...

Để 3 mức tín nhiệm rất khó đánh giá

Theo bà An, nhiều cử tri cũng mong muốn để hai mức đánh giá tín nhiệm. Bởi, nếu để ba mức như hiện nay rất khó đánh giá. “Một đồng chí có 50% tín nhiệm cao, 50% tín nhiệm thấp với một đồng chí có 1/3 tín nhiệm cao, 1/3 tín nhiệm và 1/3 tín nhiệm thấp thì không biết ai hơn ai”, đại biểu An phân tích.

ĐB Võ Thị Dung (TP HCM) cũng cho rằng, bản thân mình và đông đảo cử tri đều đồng tình chỉ nên quy định hai mức tín nhiệm để kết quả đánh giá rõ ràng hơn.

Cho rằng, mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm không phải nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của QH, HĐND mà là nâng cao chất lượng của bộ máy Nhà nước, ĐB Đồng Hữu Mạo (Thừa Thiên - Huế) đề nghị: “Nếu ai đó bị một nửa tổng số ĐBQH không tín nhiệm thì nghiễm nhiên bị bãi miễn. Dự thảo nên bổ sung quy định phải từ chức khi không đủ phiếu tín nhiệm".

Trong khi đó, ĐB Phạm Trường Dân (Quảng Nam) đề nghị, quy trình lấy phiếu tín nhiệm cần bổ sung người được lấy phiếu tín nhiệm phải kê khai, báo cáo tài sản, thu nhập cá nhân của mình và phải kê khai đầy đủ, trung thực. Ông Dân cũng đồng tình với quy định những người không được QH, HĐND tín nhiệm, nhận được quá 50% tín nhiệm thấp có thể xin từ chức.

Minh Thành