Đề nghị miễn, giảm phí gần 3.000 ô tô qua trạm BOT Ninh Xuân

16/11/2019 11:15

Trong đó, chủ yếu là xe loại 1 với hơn 1.880 xe; phạm vi giảm phí trong bán kính 10km, mức miễn giảm 100% đối với xe loại 1.

Đề nghị miễn, giảm phí gần 3.000 ô tô qua trạm BOT Ninh Xuân 1
Trạm thu phí BOT Ninh Xuân

Ngày 16/11, Sở GTVT Khánh Hòa cho biết, vừa có văn bản gửi Công ty TNHH một thành viên CICO 501 BOT QL26 tổng hợp phương tiện đề nghị miễn, giảm mức thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ qua Trạm thu phí Ninh Xuân.

Theo đó, qua rà soát, thống kê, Sở đề nghị nhà đầu tư miễn, giảm phí cho hơn 2.950 xe ô tô qua Trạm thu phí Ninh Xuân; trong đó chủ yếu là xe loại 1 với hơn 1.880 xe, còn lại là xe loại 2, 3, 4 và 5. Phạm vi giảm phí trong bán kính 10km, mức miễn giảm 100% đối với xe loại 1 và giảm 40% đối với các loại xe còn lại của 19 xã, phường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Ngoài ra, có 39 xe buýt chạy tuyến đi Ninh Tây qua trạm thu phí cũng được miễn phí hoàn toàn.

Trên cơ sở số lượng thống kê, Sở GTVT đề nghị nhà đầu tư báo cáo Tổng cục Đường bộ và Bộ GTVT xem xét phê duyệt, bảo đảm quyền lợi cho người dân xung quanh trạm, tránh khiếu kiện, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc phối hợp triển khai công tác thu phí hoàn vốn dự án đầu tư xây dựng mới đoạn qua thị xã Ninh Hòa, cải tạo nâng cấp một số đoạn tuyến QL26 qua tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắc theo hình thức hợp đồng BOT. Trong đó, tỉnh đề nghị các sở, ngành chức năng và UBND thị xã Ninh Hòa phối hợp thực hiện công tác thông tin và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trạm thu phí theo yêu cầu của Bộ GTVT.

Quốc Nhựt