Đề phòng thế lực thù địch phá hoại bầu cử

19/05/2016 09:16

Đảo đảm an ninh, trật tự, kiên quyết không để các thế lực thù địch lôi kéo quần chúng, phá hoại cuộc bầu cử.

Đề phòng thế lực thù địch phá hoại bầu cử 1

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc

Sáng 18/5, Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên thứ năm dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tính đến nay, các công việc chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được tiến hành theo đúng quy định và tiến độ đề ra. Trong đó, tiêu biểu như đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử cũng như giải quyết đơn thư khiếu nại; công tác thông tin tuyên truyền đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử...

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, đây là thời điểm đặc biệt quan trọng nên đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các Bộ, ban, ngành T.Ư và cơ quan liên quan tích cực, chủ động triển khai tất cả công việc lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tại phiên họp thứ năm lần này, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã dành thời gian xem xét, thảo luận về các báo cáo: Tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử từ sau khi công bố danh sách chính thức những người ứng cử và một số nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo từ nay đến ngày bầu cử; báo cáo tình hình công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; Báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về bầu cử trong cả nước; Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo đối với người ứng cử ĐBQH khóa XIV.

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia về tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, đến nay, công tác bầu cử đã bước vào giai đoạn nước rút. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lai Châu, Khánh Hòa đã có một số khu vực tổ chức bầu cử sớm. Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai từ nay đến ngày bầu cử là cần phải tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đề phòng sự phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; giao ban thường xuyên, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng bảo vệ bầu cử; Kiên quyết không để các thế lực thù địch, phản động lôi kéo quần chúng, phá hoại cuộc bầu cử; Bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của nhân dân trong dịp bầu cử.

Việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XIV trong cả nước phải được công bố chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử; xem xét giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử ĐBQH và xác nhận tư cách của người trúng cử ĐBQH trước khi trình Quốc hội khóa mới. Dự kiến ngày 20/5, sẽ tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Hoài Thu