Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Toán

14/05/2017 19:53

Bộ GD&ĐT vừa chính thức công bố chi tiết đề thi minh họa môn Toán cho kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Toán 1

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Toán

 Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Toán

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 có 5 bài thi, gồm 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (KHTN) và Khoa học Xã hội (KHXH) và 3 bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Môn Ngữ văn làm bài theo hình thức tự luận, còn môn còn lại theo hình thức trắc nghiệm.

Môn Toán được thi theo hình thức trắc nghiệm.

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Toán:

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Toán 2

 

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Toán 3

 

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Toán 4

 

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Toán 5

 

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Toán 6

 

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Toán 7

 

Thạch Thảo