Đề thi và đáp án chính thức môn Vật lí THPT Quốc gia 2015

30/06/2016 05:54

Đề thi và đáp án chính thức môn Vật lí trong kỳ thi THPT QG 2015 được Bộ GD&ĐT công bố chính thức.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Thí sinh có thể tham khảo đề thi và đáp án môn Vật lí của kỳ thi THPT Quốc gia 2015 để ôn luyện

Nhằm đáp ứng nhu cầu ôn luyện của các sĩ tử khi kỳ thi THPT Quốc gia 2016 đang tới gần. Báo Giao thông sẽ đăng tải loạt đề thi và đáp án chính thức được Bộ Giáo dục Đào tạo công bố của kỳ thi THPT Quốc gia 2015.

Dưới đây là đề thi chính thức của môn Vật lí trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015.

Đề thi THPT quốc gia môn Vật lí năm 2015 - Mã đề 139:

 Đề thi THPT quốc gia môn Vật lí năm 2015 - Mã đề 274:

 Đề thi THPT quốc gia môn Vật lí năm 2015 - Mã đề 426:

 Đề thi THPT quốc gia môn Vật lí năm 2015 - Mã đề 682:

 Đề thi THPT quốc gia môn Vật lí năm 2015 - Mã đề 841:

Đề thi THPT quốc gia môn Vật lí năm 2015 - Mã đề 935: 

 Đáp án chính thức môn Vật lí trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 của tất cả các mã đề:

M.Anh