Đề xuất biểu giá điện một giá: Mức thấp nhất hơn 2.700 đồng/kWh

10/08/2020 20:30

Bộ Công thương đề xuất mức giá cho phương án một giá điện dao động khoảng 2.703-2.890 đồng một kWh, chưa gồm thuế VAT...

Bộ Công thương vừa chính thức có đề xuất mới về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Hôm nay (10/8), Bộ Công thương vừa công bố dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Theo đó, dự thảo Quyết định đưa ra 2 phương án lựa chọn về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt.

Cụ thể, phương án 1: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc, được thể hiện như sau:

Nhóm khách hàng (kW) Giá bán điện (VNĐ/kWh)

Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân (%)

Bậc 1: 0-100

1.678

90

Bậc 2: 101-200

2.014

108

Bậc 3: 201- 400

2.629

141

Bậc 4: 401-700

2.983

160

Bậc 5: 701 trở lên

5.109

168

Phương án 2: Gồm cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc như trên và giá bán lẻ điện một giá, có nghĩa là khách hàng sử dụng điện được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá. Và được lựa chọn theo 2 kịch bản là 2A và 2B.

Trong đó, giá 4 bậc đầu tiên của biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc tại phương án 1 được giữ nguyên để không tác động đến các hộ sử dụng ở mức dưới 700 kWh là các khách hàng có mức thu nhập thấp hoặc trung bình và thay đổi.

Còn 2 kịch bản 2A và 2B sẽ điều chỉnh bậc 5 với mức giá tương ứng là 5,109 (bằng 274% giá điện bình quân) và 3,450 (bằng 185% giá điện bình quân); Và với mức giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn một giá tương ứng là 145% và 155% so với mức giá bán lẻ điện bình quân tương đương với mức giá 2.703 và 2.890 đồng/kWh.

Bộ Công thương cho biết, hai phương án điều chỉnh các bậc thang nêu trên đều đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi mức giá bán lẻ điện bình quân hiện hành cho khách hàng sinh hoạt.

Cũng theo dự thảo, hộ nghèo theo tiêu chí về thu nhập do Thủ tướng Chính phủ quy định được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

Còn hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh được hỗ trợ tiền điện tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

Hồng Hạnh