Đề xuất cơ chế đặc thù đầu tư 3 tuyến đường sắt đô thị

10/04/2018 11:40

UBND TP Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù để đầu tư xây dựng 3 tuyến đường sắt đô thị ưu tiên.

Lê Tươi