Đề xuất giảm giá vé qua trạm BOT Bình Định

06/11/2017 11:46

Tổng cục Đường bộ VN đề xuất, giảm giá chung cho các loại phương tiện từ 3-29% qua trạm BOT QL1 tỉnh Bình Định.

Trần Duy