Đề xuất làm khu phức hợp cảng biển nước sâu 6 tỷ USD

12/03/2018 19:13

Đã có nhà đầu tư đề xuất làm khu phức hợp cảng biển nước sâu Mekong ILDC vốn đầu tư khoảng 6 tỷ USD

Đình Quang