Đề xuất phương án học THPT trong hai năm

22/08/2014 10:53

Trong dự thảo đổi mới Chương trình - sách giáo khoa phổ thông, Bộ GD&ĐT đang đưa ra hai phương án triển khai, đó là Bộ GD&ĐT chủ động tổ chức biên soạn đầy đủ một bộ sách giáo khoa.

TIN LIÊN QUAN

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Phương án hai là khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK, Bộ GD&ĐT chỉ tổ chức biên soạn những SGK mà các tổ chức, cá nhân không đăng ký biên soạn.

Dự thảo cũng đưa ra vấn đề xác định lại số năm học của mỗi cấp học trong hệ thống giáo dục phổ thông với hai phương án: Giáo dục cơ bản được thực hiện trong 10 năm học (5 năm tiểu học, 5 năm THCS), giáo dục định hướng nghề nghiệp (THPT) hai năm học.

Phương án hai, giáo dục cơ bản được thực hiện trong 9 năm học (5 năm tiểu học, 4 năm THCS), giáo dục định hướng nghề nghiệp (THPT) trong ba năm.

V.A