Đề xuất tăng phí BHYT từ năm 2019

12/09/2016 18:15

Luật BHYT quy định mức đóng BHYT tối đa là 6% lương nhưng hiện nay đang đóng 4,5% lương.

Đề xuất tăng phí bhyt từ năm 2019
Ảnh minh họa

Mặc dù Quỹ BHYT có khả năng cân đối được đến hết năm 2018, tuy nhiên, nghiên cứu, đề xuất tăng mức đóng BHYT đã được Bộ Y tế tính đến. Mới đây, Bộ Y tế đề nghị cho phép Bộ Y tế và các bộ liên quan trình Chính phủ điều chỉnh mức đóng BHYT từ năm 2019 (Luật BHYT quy định mức đóng BHYT tối đa là 6% lương nhưng hiện nay đang đóng 4,5% lương) với 2 phương án.

Cụ thể, phương án 1: Điều chỉnh tăng mức đóng BHYT thêm 0,3%/năm. Lộ trình tăng mức đóng dự kiến năm 2019 là 4,8% lương; năm 2020 là 5,1%; 2022 là 5,4%; 2023 là 5,7%; 2024 là 6%. Phương án 2: Điều chỉnh tăng với mức 0,5%/năm. Theo đó dự kiến mức đóng BHYT năm 2019 là 5% lương; năm 2020 là 5,5% và năm 2021 là 6%.

Liên quan đến việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế, Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ cho phép Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức giá tối đa đối với người không có BHYT bằng mức giá của người có thẻ BHYT, nhằm khuyến khích người dân tham gia BHYT, tạo bình đẳng giữa người có thẻ BHYT và không có thẻ BHYT…

B.C