Đề xuất xóa sổ hộ khẩu giấy, chuyển sang quản lý hộ khẩu điện tử

20/02/2020 21:19

Bộ Công an đề xuất sửa đổi Luật Cư trú để quản lý hộ khẩu bằng mã số định danh.

Đề xuất xóa sổ hộ khẩu giấy, chuyển sang quản lý hộ khẩu điện tử 1
Mẫu sổ hộ khẩu giấy hiện nay

Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Luật Cư trú mới nhiều quy định mới về trình tự, thủ tục rút gọn, thuận tiện hơn, phù hợp với Nghị quyết về bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo dự thảo sửa đổi Luật Cư trú mới, Bộ Công an đề xuất, bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần các thủ tục hành chính có nội dung liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như: Tách sổ hộ khẩu; cấp đổi sổ hộ khẩu; cấp lại sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu; xóa đăng ký thường trú...

Về quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu; quản lý dân cư tạm trú bằng sổ tạm trú, Bộ này cũng đề xuất bãi bỏ và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là sổ hộ khẩu và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Khi chuyển sang quản lý hộ khẩu điện tử, công dân sẽ có quyền được bảo đảm bí mật cá nhân, bí mật gia đình; được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan việc thực hiện quyền cư trú của bản thân theo yêu cầu...

Theo lãnh đạo Bộ Công an, việc sửa Luật Cư trú nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc biệt giúp việc quản lý cư trú theo hướng quy định công khai, minh bạch, đơn giản hóa giấy tờ, từng bước thực hiện Chính phủ điện tử; xóa bỏ các thủ tục hành chính còn rườm rà.

Phùng Đô