Tháp 101, Đài Bắc, đây là một trong những tòa tháp cao nhất thế giới, đứng ở bất cứ nơi nào tại Đài Bắc bạn đều có thể nhìn thấy nó.
Tháp 101, Đài Bắc, đây là một trong những tòa tháp cao nhất thế giới, đứng ở bất cứ nơi nào tại Đài Bắc bạn đều có thể nhìn thấy nó.
Hàn Ly (Theo cnn)