Dệt may, da giày đắt đơn hàng xuất khẩu

11/05/2015 05:56

Hầu hết các doanh nghiệp ngành Dệt may, da giày có đơn hàng ổn định đến quý II năm 2015.

dệt may, da giày đắt đơn hàng xuất khẩu
 

Thông tin từ Bộ Công thương, hầu hết các doanh nghiệp ngành Dệt may, da giày có đơn hàng ổn định đến quý II năm 2015. Trong đó, quý II, gần 62% doanh nghiệp dệt may sản xuất trang phục có đơn hàng tăng và khoảng 55,7%  doanh nghiệp ngành Da giầy có đơn hàng xuất khẩu tăng so với quý I.

Bốn tháng đầu năm, sản lượng vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 90,9 triệu m2 (tăng 0,9% so với cùng kỳ), sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 215,7 triệu m2 (tăng 1,5%), quần áo mặc thường ước đạt 946,4 triệu cái (tăng 0,1%) ; kim ngạch xuất khẩu ngành Dệt và may ước đạt 6,55 tỷ USD (tăng 10,2%).

Còn sản lượng giầy dép da ước đạt 103 triệu đôi (tăng 24,7%) ; kim ngạch xuất khẩu giầy, dép các loại ước đạt 3,505 triệu USD (tăng 19,1%).

Quỳnh Anh