Đại học Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2019

08/08/2019 21:41

ĐH Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2019, có tiêu chí phụ cho thí sinh có điểm trúng tuyển bằng điểm xét tuyển.

Trường ĐH Giao thông vận tải vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019.

Năm nay, nhà trường có 5.700 chỉ tiêu (tại Hà Nội: 4.200 chỉ tiêu; Phân hiệu tại TP.HCM: 1.500 chỉ tiêu). Các tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D01, D03, D07.

Các ngành đào tạo của trường đều xét thêm tiêu chí phụ, áp đụng với thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển.

Điểm chuẩn các ngành đào tạo cụ thể:

Đại học giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2019
ĐH Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2019​​​
Đại học giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2019
ĐH Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2019
Đại học giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2019
ĐH Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2019
Đại học giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2019
ĐH Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2019
Đại học giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2019
ĐH Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2019
Tú Uyên