ĐH Xây dựng Hà Nội công bố điểm sàn tuyển sinh năm 2019

18/07/2019 17:13

ĐH Xây dựng Hà Nội công bố điểm sàn tuyển sinh năm 2019, với mức điểm 15.

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia và dự thi môn Vẽ Mỹ thuật do Trường Đại học Xây dựng tổ chức phải có tổng điểm 3 môn thi (chưa nhân hệ số) thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng đạt từ 15,0 điểm trở lên, trong đó không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

Đối với các ngành, chuyên ngành còn lại, thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia phải có tổng điểm 3 môn thi thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng đạt từ 15,0 điểm trở lên, trong đó không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

Trong trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau ở cuối danh sách, Nhà trường sẽ xét tuyển theo thứ tự ưu tiên.

Cụ thể, đối với ngành Kiến trúc, chuyên ngành Kiến trúc Nội thất, chuyên ngành Kiến trúc công nghệ, ngành Quy hoạch vùng và đô thị, chuyên ngành Quy hoạch - Kiến trúc, thứ tự ưu tiên là Tổng điểm gốc của tổ hợp chưa nhân hệ số và điểm ưu tiên; Điểm môn Vẽ Mỹ thuật; Điểm môn Toán.

Với các ngành, chuyên ngành khác, thứ tự ưu tiên là Điểm môn Toán; Điểm môn Vật lý (đối với các tổ hợp A00, A01, D29) và môn Hóa học (đối với tổ hợp B00, D07).

Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh đăng ký nguyện vọng cao hơn.

Thí sinh có thể tham khảo thêm điểm chuẩn của ĐH Xây dựng năm 2018 sau đây:

Keyword đầu tiên có dấu
Điểm chuẩn ĐH Xây dựng năm 2018
Keyword đầu tiên có dấu
Điểm chuẩn ĐH Xây dựng năm 2018

Tú Uyên