Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng 2017

31/07/2017 15:08

Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn tạm thời của các trường Đại học thành viên năm 2015.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Điểm chuẩn Đại học 2017 mới nhất: Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2017 vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên theo kết quả thi THPT Quốc gia và theo học bạ. Cụ thể:

Xét tuyển theo THPT Quốc gia

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

 

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

 

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

 

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

 

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

 

 Xét tuyển theo học bạ

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

 

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

 

Thạch Thảo