Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng 2017

31/07/2017 15:08

Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn tạm thời của các trường Đại học thành viên năm 2015.

Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng 2017 1

Điểm chuẩn Đại học 2017 mới nhất: Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2017 vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên theo kết quả thi THPT Quốc gia và theo học bạ. Cụ thể:

Xét tuyển theo THPT Quốc gia

Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng 2017 2

 

Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng 2017 3

 

Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng 2017 4

 

Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng 2017 5

 

Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng 2017 6

 

 Xét tuyển theo học bạ

Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng 2017 7

 

Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng 2017 8

 

Thạch Thảo