Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên

14/08/2016 20:39

Chiều 14/8, Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn năm 2016 của các trường thành viên.

Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên 1

Chiều 14/8, Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn năm 2016 của các trường thành viên.

Xem điểm chuẩn của 160 trường Đại học tại đây

Chi tiết điểm chuẩn các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng dưới đây:

Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên 2

 

Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên 3

 

Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên 4

 

Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên 5

Điểm chuẩn các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.

Xem thêm video:

Di Linh