Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương năm 2021

15/09/2021 17:54

Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Ngoại Thương năm 2021 cho tất cả các ngành.

>>> Tra cứu điểm chuẩn tất cả các trường đại học

Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2021 với mức điểm dao động từ 28.05 đến 39.35 điểm.

Điểm chuẩn Đại học ngoại thương năm 2021

Cập nhật điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương năm 2021

Theo thông báo chiều 15/9 của Đại học Ngoại thương, trong các ngành lấy điểm chuẩn thang 30, Kinh tế (Quản trị kinh doanh) của cơ sở TP HCM lấy điểm chuẩn cao nhất - 28,55, trung bình 9,52 điểm mỗi môn. Bốn nhóm ngành tại Hà Nội đều có điểm chuẩn từ 28,05 dến 28,5.

Tại cơ sở Quảng Ninh, điểm chuẩn cho mọi ngành và tổ hợp là 24.

Xét thang điểm 40, Ngôn ngữ Trung cao nhất - 39,35, trung bình hơn 9,8 điểm một môn. Các ngành còn lại đều ở mức 36,75-37,55.

Điểm chuẩn cụ thể của các ngành như sau:

Điểm chuẩn Đại học ngoại thương năm 2021

Khánh Tường