Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi 2017

01/08/2017 05:56

Điểm chuẩn vào đa số các ngành của ĐH Thủy Lợi năm nay là 15,5, ngành lấy cao nhất cũng chỉ 18,25 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi 2017 1

Đại học Thủy lợi công bố điểm chuẩn 2017.

 

Trường Đại học Thủy lợi đã chính thức công bố mức điểm chuẩn từng ngành.

Đối với các thí sinh nhóm ngành TLA 01, TLA 02, TLA 03 và TLA 07 tại cơ sở Hà Nội, TLS 01, TLS 02, TLS 03 sẽ có thêm phiếu đăng ký ngành học trong nhóm ngành trúng tuyển. Mỗi thí sinh trong nhóm ngành này sẽ đăng ký tối đa 2 ngành học trong cùng nhóm ngành trúng tuyển.

Nhà trường căn cứ vào nguyện vọng của thí sinh sẽ sắp xếp vào các ngành học phù hợp với nguyện vọng đăng ký. Trong trường hợp số lượng thí sinh đăng ký vào một ngành học vượt quá số lượng của 1 ngành sẽ xét điểm từ cao xuống thấp. Trong trường hợp các thí sinh bằng điểm nhau sẽ xét điểm ưu tiên môn Toán.

Trường Đại học Thủy Lợi (TLA) điểm chuẩn các ngành như sau:

TT

Mã nhóm ngành

Nhóm ngành

Điểm xét tuyển

Tiêu chí phụ (Điểm Toán)

 

TLA01

Kỹ thuật xây dựng (Gồm các ngành: Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình biển)

15.50

 
 

TLA02

Kỹ thuật tài nguyên nước (Gồm các ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước, Thủy văn)

15.50

 
 

TLA03

Kỹ thuật hạ tầng (Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Cấp thoát nước)

15.50

 
 

TLA04

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

15.50

 
 

TLA05

Kỹ thuật cơ khí

16.00

 
 

TLA06

Kỹ thuật điện, điện tử

16.50

 
 

TLA07

Công nghệ thông tin (Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm)

18.25

7.80

 

TLA08

Kỹ thuật môi trường

15.50

 
 

TLA09

Kỹ thuật hóa học

15.50

 

10

TLA10

Kinh tế

16.00

 

11

TLA11

Quản trị kinh doanh

16.00

 

12

TLA12

Kế toán

17.00

 

13

TLA13

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng

15.50

 

14

TLA14

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

15.50

 
Huyền Trang