Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM năm 2017

31/07/2017 14:39

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM năm 2017 cao nhất là 23,50 điểm; điểm chuẩn thấp nhất là 16,5 điểm.

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM năm 2017 1

 

Sáng nay, ngày 31/7/2017 trường Đại Học Công Nghiệp TP. HCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2017.

Theo đó điểm chuẩn cao nhất Đại Học Công Nghiệp TP. HCM là 23,50 điểm; điểm chuẩn thấp nhất là 16,5 điểm.

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM năm 2017 2

Điểm chuẩn chính thức của Đại Học Công Nghiệp TP. HCM năm 2017

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM năm 2017 3

Điểm chuẩn chính thức của Đại Học Công Nghiệp TP. HCM năm 2017

Mức điểm trên của Đại Học Công Nghiệp TP. HCM áp dụng cho các thí sinh thuộc khu vực 3 và không thuộc diện ưu tiên chính sách, đồng thời áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển của mỗi ngành/nhóm ngành.

Thí sinh trúng tuyển Đại Học Công Nghiệp TP. HCM nhập học từ ngày 1/8 đến 7/8.

M.Anh