Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường chuyên ở Hà Nội

22/06/2016 14:56

Sở GD & ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn lớp 10 vào các trường chuyên trên địa bàn thành phố.

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường chuyên ở Hà Nội 1

Thông báo về điểm chuẩn vào lớp 10 các trường chuyên tại Hà Nội.

Ngày 21/6, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 4 trường chuyên trên địa bàn bao gồm các trường THPT Hà Nội - Amsterdam, Chu Văn An, Nguyễn Huệ, Sơn Tây, tờ Zing đưa tin.

Theo đó, điểm chuẩn cao nhất là lớp chuyên tiếng Anh, Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam với 42,5 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất là lớp chuyên Hóa thuộc Trường THPT Sơn Tây với 20 điểm.

Theo tờ CAND, điểm chuẩn cụ thể vào lớp 10 các trường chuyên Hà Nội như sau:

Đối với trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, điểm chuẩn của các lớp theo thứ tự sau: Ngữ Văn là 35,25 điểm; Lịch sử: 27,50 điểm; Địa lý: 29,75 điểm; Tiếng Anh: 38,75 điểm; Tiếng Nga: 33,0 điểm; Tiếng Pháp: 36,25 điểm; Toán: 28 điểm; Tin: 30,50 điểm; Lý: 26,50 điểm; Hóa: 28,00 điểm; Sinh: 30,50 điểm.

Điểm chuẩn vào các lớp chuyên của trường Chu Văn An như sau: Ngữ Văn là 36,75 điểm; Lịch sử: 34 điểm; Địa: 36 điểm; Tiếng Anh: 40,75 điểm; Tiếng Pháp: 30 điểm; Toán: 29,50 điểm; Tin: 31,50 điểm; Lý: 29,00 điểm; Hóa: 30,00 điểm; Sinh: 31,00 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể vào các lớp chuyên của trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam như sau: Ngữ Văn: 38 điểm; Lịch sử 34,75 điểm; Địa lý: 36,75 điểm; Tiếng Anh: 42,50 điểm; Tiếng Nga: 40,75 điểm; Tiếng Trung: 41,75 điểm; Tiếng Pháp: 36,25 điểm; Toán: 32 điểm; Tin: 34,50 điểm; Vật lý: 31,50 điểm; Hóa học: 33,25 điểm; Sinh học: 35 điểm.

Trường THPT chuyên Sơn Tây, điểm chuẩn vào các lớp chuyên như sau: tiếng Anh là 32; Ngữ Văn: 28,25 điểm; Lịch Sử: 20,75 điểm; Địa lý 21 điểm; Toán: 26,75 điểm; Tin học: 22,75 điểm; Vật lý: 24,50 điểm; Hóa học: 20 điểm; Sinh học: 22,50 điểm.

Năm nay, số lượng các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển vào lớp 10 ở Hà Nội đạt 75.000 em, giảm 4.000 em so với năm ngoái.

Hán Hiển (Tổng hợp)