Điểm danh địa phương chưa lập hội đồng GPMB cao tốc Bắc - Nam

06/01/2019 15:48

Đồng Nai và Vĩnh Long là hai địa phương chưa thành lập hội đồng GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam.

Điểm danh địa phương chưa lập hội đồng GPMB cao tốc Bắc - Nam 1

Tỉnh Đồng Nai chưa thành lập hội đồng GPMB dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết - Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT), Bộ GTVT đã có văn bản gửi các tỉnh có dự án cao tốc Bắc Nam đi qua về dự kiến diện tích sử dụng đất và giao nhiệm vụ cho các ban QLDA làm việc với địa phương.

Hiện nay, UBND các tỉnh đã ban hành các quyết định, văn bản triển khai công tác GPMB gửi các sở, ban ngành của địa phương cho 11 dự án. Đồng thời, các ban QLDA đã thành lập tổ chuyên trách về công tác GPMB cho từng dự án.

Đặc biệt, ngày 29/11/2018, Bộ GTVT đã có Văn bản 13510 gửi các địa phương nơi dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua thực hiện trước một số công việc như: Nhận bàn giao tim tuyến trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; Lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, để sớm tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, đo đạc, giải thửa, lập bản đồ địa chính,…

Tuy nhiên, tính đến nay, mới có 9/11 dự án đã được các địa phương thành lập hội đồng GPMB, còn lại 2 dự án Phan Thiết - Dầu Giây (qua hai tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai), tỉnh Đồng Nai chưa thành lập hội đồng GPMB và dự án cầu Mỹ Thuận 2 (qua hai tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long), tỉnh Vĩnh Long chưa thành lập hội đồng GPMB. Trong đó, các tỉnh Đồng Nai và Vĩnh Long đã giao cho các huyện là chủ đầu tư công tác GPMB.

Đình Quang