Điểm danh những ngành nghề kinh doanh thua lỗ nhất 2018

14/03/2019 11:18

Năm 2018, doanh nghiệp ngành xây dựng có kết quả kinh doanh giảm mạnh nhất toàn thị trường so với năm 2017 với mức giảm tương 51,1%.

Điểm danh những ngành nghề kinh doanh thua lỗ nhất 2018
Năm 2018, gần 60% doanh nghiệp ngành xây dựng có kết quả kinh doanh giảm so với 2017. Ảnh minh họa

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thống kê tương đối đầy đủ kết quả kinh doanh (tự lập) theo báo cáo tài chính quý 4/2018 của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở này.

Đến hết tháng 2 đã có 360/369 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính (tự lập). Hầu hết các doanh nghiệp đều kinh doanh có lãi cho thấy bức tranh kinh tế sáng sủa hơn năm 2017 rất nhiều.

Tuy nhiên, vẫn còn 35 công ty kinh doanh thua lỗ (tăng 16,7% so với năm trước) nhưng điều đáng mừng là tổng lỗ đã giảm mạnh còn -1.011,1 tỷ đồng năm 2018, tức giảm 15,3% so với năm 2017.

Thống kê chi tiết theo ngành, có 3/11 ngành có tổng kết quả kinh doanh lỗ tăng so với năm 2017 lần lượt là ngành công nghiệp, ngành xây dựng và ngành y tế với tổng lỗ tăng -137,6 tỷ đồng.

Có 7/11 ngành còn lại có tổng lỗ giảm hoặc bằng cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, 4 ngành không có kết quả kinh doanh lỗ trong năm 2018 gồm: có ngành vận tải kho bãi, ngành hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ, hành chính và dịch vụ hỗ trợ, ngành thông tin, truyền thông và các hoạt động khác, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Ngành có tổng lỗ giảm mạnh là ngành bất động sản (giảm lỗ từ -161,2 tỷ đồng năm 2017 xuống -1,7 tỷ năm 2018). Tiếp đến là ngành khai khoáng dầu khí (giảm lỗ từ -443,7 tỷ đồng năm 2017 xuống - 322,9 tỷ năm 2018)...

Xem xét trên tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 của toàn thị trường niêm yết tại HNX, ngành xây dựng là ngành có kết quả kinh doanh giảm mạnh nhất toàn thị trường so với năm 2017 khi giảm tương đương 51,1% (từ 3.380 tỷ đồng năm 2017 giảm xuống 1.642 tỷ đồng năm 2018) và có tới 40/68 doanh nghiệp ngành xây dựng có kết quả kinh doanh năm 2018 giảm so với năm 2017.

Bên cạnh xu hướng chung về việc giảm lợi nhuận so với năm 2017 của các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng thì cũng có một số doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng so với năm 2017 do tăng trưởng từ hoạt động xây lắp và gia tăng khoản lợi nhuận từ hoạt động tài chính, đồng thời áp dụng chính sách tinh giảm bộ máy, tăng cường công tác quản lý và tiết kiệm chi phí của công ty...

Được biết, lũy kế cả năm 2018, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX đạt 19.935,7 tỷ đồng, tăng 2.042,3 tỷ đồng (11,4%) so với năm 2017.

C.Sơn