Sau hợp nhất, ai là lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP. Đà Nẵng?

28/05/2019 13:37

Sau khi hợp nhất, Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã có nhân sự mới.

Sau hợp nhất, ai là lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP. Đà Nẵng? 1
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao quyết định bổ nhiệm Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng.

Ngày 28/5, UBND TP Đà Nẵng công bố Quyết định số 2169 thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (ĐBQH, HĐND, UBND) trên cơ sở thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND TP Đà Nẵng.

Theo các quyết định bổ nhiệm, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh - nguyên Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng. Các chức vụ Phó Chánh văn phòng, gồm: ông Trần Văn Hấn - nguyên Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng; ông Đoàn Xuân Hiếu - nguyên Chánh Văn phòng HĐND; ông Nguyễn Hà Nam - nguyên Phó chánh Văn phòng UBND và ông Hoàng Sơn Trà, nguyên Phó chánh Văn phòng UBND.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng là cơ quan hành chính Nhà nước trực thuộc UBND thành phố, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND.

Văn phòng có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Đoàn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố theo lĩnh vực được phân công.

Các phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng gồm: Ban tiếp công dân; Phòng Hành chính-Tổ chức; Quản trị-Tài vụ; Thư ký-Tổng hợp; Công tác ĐBQH; Công tác HĐND; Kinh tế-Tài Chính; Văn hóa-Xã hội; Nội chính-Pháp Chế; Kiểm soát thủ tục hành chính; Đầu tư-Đô thị.

Trụ sở của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND đặt tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng.

Đại Khải