"Điểm sáng" hàng không trong mùa dịch

22/05/2021 10:24

Ngành hàng không luôn tham gia tích cực vào hoạt động cứu trợ y tế và giải toả hành khách khỏi vùng dịch.

Lê Minh Huyền