Điền các chữ cái còn thiếu vào các câu đố tiếng Anh này

02/07/2022 16:55

Những câu đố này là cách hiệu quả để bạn ôn luyện lại tiếng Anh và thử thách tư duy của mình.

Bạn có biết chữ cái còn thiếu của từ này là gì không?

Bạn có biết chữ cái còn thiếu của từ này là gì không?

Bạn có biết chữ cái còn thiếu của từ này là gì không?

Bạn có biết chữ cái còn thiếu của từ này là gì không?

Bạn có biết chữ cái còn thiếu của từ này là gì không?

Bạn có biết chữ cái còn thiếu của từ này là gì không?

Bạn có biết chữ cái còn thiếu của từ này là gì không?

Phan Hằng (Theo Brightside)