Điều chỉnh dự án Phát triển giao thông đô thị TP Hải Phòng

16/11/2016 07:22

Thủ tướng vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng”.

Điều chỉnh dự án Phát triển giao thông đô thị TP Hải Phòng 1

Điều chỉnh dự án Phát triển giao thông đô thị TP Hải Phòng - Ảnh minh họa

Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng có tổng mức đầu tư 276,61 triệu USD, trong đó vốn IDA (nguồn vốn vay ưu đãi của Hiệp hội Phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới - WB) tài trợ là 175 triệu USD.

Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng được gia hạn thực hiện đến ngày 31/8/2018 theo Hiệp định Tài trợ.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP Hải Phòng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước VN, các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp và các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục pháp lý để gia hạn thời gian thực hiện Dự án theo Hiệp định trên. Đồng thời, UBND TP Hải Phòng triển khai các biện pháp phù hợp để hoàn thành Dự án theo đúng thời gian được gia hạn, không để phải tiếp tục gia hạn; Có trách nhiệm bố trí nguồn chi trả toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án và Hiệp định kể cả phí cam kết.

L.C